Bait & Switch

Bait & Switch - Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria


  • Tekniken går ut på att trolla teasers, antingen riggade beten eller beten utan krokar för att föda upp fisk.

  • När en segelfisk dyker upp i spridningen retar besättningen fisken nära båten.

  • Vid denna punkt släpper sportfiskaren/besättningen tillbaka ett levande eller dött bete på redskap som är anpassade till fiskens storlek.

  • När teaser är dras upp ur vattnet byter marlin över från teasern och slår betet.

  • Hook-Up
28/05 - BRA FÅNGST!! - Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria

28/05 - BRA FÅNGST!!

28 Maj 2024 - Fantastisk fångst ombord på Blue Marlin3 idag!! Efter en 40 minuters kamp har de fångat och släppt en stor blå marlin med en vikt på ungefär 200 kg!! Grattis till fiskare och team blue... Läs mer »

27/05 - BLÅ MARLIN 150 kg!!! - Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria

27/05 - BLÅ MARLIN 150 kg!!!

27 Maj 2024 - Idag igen ombord på Cavalier har de fångat och släppt en Blue Marlin med en vikt på ungefär 150 kg efter bara 15 minuters fight!! Grattis till fiskaren och teamet Cavalier! För bokningar... Läs mer »

Contact via Whatsapp