Bait & Switch

Bait & Switch - Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria


  • Tekniken går ut på att trolla teasers, antingen riggade beten eller beten utan krokar för att föda upp fisk.

  • När en segelfisk dyker upp i spridningen retar besättningen fisken nära båten.

  • Vid denna punkt släpper sportfiskaren/besättningen tillbaka ett levande eller dött bete på redskap som är anpassade till fiskens storlek.

  • När teaser är dras upp ur vattnet byter marlin över från teasern och slår betet.

  • Hook-Up
5/6 - 2 Blue Marlin släppt. - Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria

5/6 - 2 Blue Marlin släppt.

5 juni 2023 - Blue Marlin 3 släppte en Blue Marlin på sin morgontur. Vanlig kund John fångade denna, uppskattningsvis 230 kg, fisk. Cavalier missade ett marlinbett på sin första resa, men släppte också en... Läs mer »

3/6 - 2/3 Blue Marlin 1/2, Wahoo, 3/3 Dorado - Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria

3/6 - 2/3 Blue Marlin 1/2, Wahoo, 3/3 Dorado

3 juni 2023 - Cavalier hade idag, en fin avslutning på denna vecka. I lördags fångade de 3 Dorado, 1 Wahoo och släppte även 2 Blue Marlin Grattis till: Jannik Brockmeyer, Gerti Fhr, Barry Tousend, Aimar... Läs mer »

Contact via Whatsapp