Tag & släpp

Tag & släpp Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria

En rödfärgad flagga med en vit bokstav T (Tag) i mitten innebär att besättningen på båten har taggat och släppt en fisk som väger över 20 pund.

Under eller ovanför denna flagga visar de flaggan med arten av släppt fisk.

Vill du se mer? Gå till sidan Fiskflaggor.

Contact via Whatsapp