Hall of Fame July 2002

  • wahoo Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria
  • big eye tuna Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria
  • dorado Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria
  • spearfish Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria
  • albacore tuna Cavalier & Blue Marlin Sport Fishing Gran Canaria

Go back to: Hall of Fame


Contact via Whatsapp